MIREIA BALAGUER BATALLER

Sòcia fundadora

Llicenciada en Dret per la UAB, Universitat Autònoma de Barcelona (1991-1996).

Llicenciada en Criminologia per la UB, Universitat de Barcelona (2006).

Màster en Criminologia i Execució Penal per la UAB, Universitat Autònoma de Barcelona (2002).

Màster d'Especialització en Dret Penal i Ciències Penals per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra (2003).

Advocada-fiscal substituta la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 2002 i 2003

Professora associada del Departament de Penal de la Universitat de Barcelona, en els Graus de Dret i Criminologia des de 2009.

Professora adscrita a la Diputació de Barcelona. Àrea de Dret Penal de la Policia Local des de 2009.

LLEGIR MÉS

Professora del Máster en Dirección Estratégica de Seguridad de la Universidad de Barcelona des de 2016.

Professora de Dret Procesal Penal al Màster d’Accés a l’Advocacia des de 2015. Institut Superior de Dret i Empresa ISDE.

Especialització Lletrada en la Jurisdicció de Menors per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Advocada-fiscal substituta a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya durant els anys 2002 i 2003.

Professora en el Màster d’ Accés a l’Advocacia. Universitat de Barcelona – Il·lustre Colegi de Advocats de Barcelona.

Beca d’investigació atorgada pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per al desenvolupament de la recerca “La presó per impagament de multa a Catalunya”.

Ponent en el “Curs bàsic de pràctica processal penal”. Il·lustre Colegi de Advocats de Barcelona (2011).

Ponent en la “22ena Edició del Curs de Dret Penitenciari”. Il·lustre Colegi d’ Advocats de Barcelona (2012).

Ponent en la “19ena Edició del Curs de Procediment Abreujat i Procediment Urgent”. Il·lustre Colegi d’ Advocats de Barcelona (2013).

Ponent a la conferència “Aspectes penitenciaris a tenir en compte abans d’una conformitat” . Il·lustre Colegi d’Advocats de Barcelona (2013).

Ponent en el “Curs d’Especialització sobre violència de gènere”. Il·lustre Colegi d’Advocats de Barcelona (2014).

Vocal de la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Membre de la Secció de Dret Penal de Il·lustre Colegi d’Advocats de Barcelona.

Vocal de la Comissió Normativa de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Vocal de la Comissió Normativa de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Membre del llistat d’Advocats del Consulat General de Regne Unit a Catalunya, Aragó i Andorra.

Membre de l’equip d’advocats del Consulat d’Estats Units a Barcelona.

Professional de la jurisdicción consular del Consulat General d’Itàlia a Barcelona.

Membre de l’ International Association of Lawyers (UIA), International Bar Association (IBA), International Criminal Bar (ICB), American Bar Association (ABA), Penal Net (Xarxa europea d’ advocats penalistes) i New York Bar Association.

Membre de la British Spanish Law Association.

Membre de la European Fraud and Compliance Lawyers (EFCL).

Membre de la European Criminal Bar Association.

Anglès i Italià jurídic avançat.


CRISTINA DEL ALCÁZAR VILADOMIU

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (2003-2007).

Llicenciada en Criminologia. Universitat Internacional de Catalunya ( 2011-2013). Premi extraordinari de final de carrera.

Màster d'especialització en Dret Penal i Ciències Penals per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra (2013-2015).

Màster en Criminologia y Execució Penal. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada adscrit al Departament de Justícia (2008-2010).

Màster Avançat en Ciències Jurídiques. Facultat de Dret. Universitat Pompeu Fabra (2007-2008). Tesina: “El binomi inmigració-reinserció: un nova perspectiva en l'estudi criminològic del fenòmen migratori”

LLEGIR MÉS

Professora associada al Departament de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.

Professora de Litigació Penal al Màster d’Accés a l’Advocacia de la Universitat Internacional de Catalunya des de 2013.

Vocal de la Secció de Dret Penal de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Especialització Lletrada en la Jurisdicció de Menors per l’IIustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.(2010).

Professora adscrita a la Diputació de Barcelona. Àrea de Dret Penal de la Policia Local.

Ponent en la conferència “Els reptes del sistema penitenciari: els operadors institucionals”. Universitat Internacional de Catalunya (2011). .

Ponent en la conferència “Els reptes del sistema penitenciari des de la perspectiva d’altres operadors”. Universitat Internacional de Catalunya (2011).

Ponent en la 15ena edició del “Curs Bàsic de Pràctica Processal Penal”. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Ponent en la 20ena edició del “Curs de Dret Penitenciari”. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Ponent en la conferència “El recurs d’apel·lació penal”. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (2014).

Secretària-tresorera de la Comissió de Dret Penitenciari de l’ Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (2011-2015).

Membre de la Comissió de Justícia Penal Internacional de l’ Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona així com de la Secció de Dret Penal i de la Comisió de Cultura de l’ICAB.

Anglès jurídic avançat.

ANDREA RULL BERNAD

Programa Grau en Dret ESADE, Universitat Ramon Llull (2011 fins al 2015).

Màster en Dret Públic, ESADE, Universitat Ramon Llull (2015-2016).

Màster Universitari a l’Advocacia, ESADE, Universitat Ramon Llull (2016-2017).

Prova d'accés a l'Advocacia. Ministeri de Justícia (2.017).

LLEGIR MÉS

Curs especialitzat sobre el procés penal per delicte contra la hisenda pública. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (2018)

Curs Teòric-Practic d’Analisi d’Estats Financers. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (2018)

Curs d’Especialització en Dret Penal Econòmic – Universitat Abat Oliba CEU