FILOSOFIA


El despatx Balaguer Bataller Advocats ofereix als seus clients un assessorament jurídic penal integral, des de la instrucció del procés fins el moment en què es dicta sentència condemnatòria ferma i aquesta s'executa. L'equip, especialitzat en dret penal i execució penal, compta també amb una llarga trajectòria en l'àmbit del Dret Penitenciari amb l'objectiu de defensar els interessos d'aquells que han estat condemnats a una pena privativa de llibertat, una mesura penal alternativa o una multa.

Balaguer Bataller Advocats es fixa com a objectius evitar l'ingrés a presó dels seus clients, o en el seu defecte, escurçar el temps d'estada i, en tot cas, dignificar l'ingrés així com el procés de compliment de la pena.

Conscients de la complexitat tècnica del dret i l’execució penal, la filosofia del despatx es basa en l'experiència, l'estratègia, la formació contínua, la comprensió, l'anticipació i la vocació de servei al client.