Stalking: nou delicte d’assetjament

Mitjançant l’ “Stalking”- nova modalitat del delicte d’assetjament- es condemnen conductes d’assetjament que comportin persecució, trucades insistents, fustigació sense que es requereixi intimidació o violència.  Aquest nou delicte està destinat a oferir resposta a conductes d’indubtable gravetat que, en moltes ocasions, no podrien ser qualificades com a coaccions o amenaces.

“Es tracta de tots aquells supòsits en els que, sense arribar a produir-se l’anunci explícit o no de la intenció de causar algun tipus de mal – amenaces- o l’ús directe de la violència per tal de coartar la llibertat de la víctima – coaccions- es produeixen conductes reiterades mitjançant les quals es coarta greument la llibertat i el sentiment de seguretat de la víctima, a la que es sotmet a persecucions, vigilància constant, trucades reiterades o d’altres actes de fustigació”.

Descarrega’t la  Sentencia_Stalking

Leave a Reply