Serveis

El despatx Balaguer Bataller Advocats, especialistes en Dret Penitenciari, Dret Penal i Execució Penal, està preparat, capacitat i legitimat per representar els seus clients davant de qualsevol òrgan o operador judicial i administratiu de tot el territori nacional. La firma opera en tota la geografia espanyola així com a tota Europa (veure mapa inferior on es mostren els partits judicials en els que el despatx ha actuat).

ÀREA DE DRET PENAL I EXECUCIÓ PENAL

Balaguer Bataller Advocats representa els seus clients en tots els assumptes penals que requereixin, oferint assessorament sobre qualsevol matèria dins de l’àmbit del Dret Penal. El despatx s’ocupa de l’assumpte penal des de l’inici fins el final del compliment de la pena imposada, en cas de sentència condemnatòria. El despatx està capacitat per oferir un servei integral que abarca tot el procés penal, des de la Instrucció fins l’Execució.

L’objectiu de Balaguer Bataller Advocats és la defensa dels interessos dels seus clients en tot tipus de conflictes referents a l’àmbit del Dret Penal, entenent cadascun dels assumptes, no únicament com una qüestió tècnica, sinó també des del punt de vista personal. Balaguer Bataller Advocats s’ocupa de l’assessorament i la defensa penal en tot tipus de delictes que afecten tant a la persona física com a la persona jurídica. .

Una vegada oberta l’Executòria, el despatx continua el seu treball amb l’objectiu d’obtenir la millor resposta penal per al client, tractant d’evitar el seu ingrés a presó.

Alcoholèmies

Conducció sense punts

Furts/Robatoris

Lesions

Estafes

Apropiació indeguda

Drogues

Homicidi

Violència de gènere

Violació

Abusos a menors

Atemptats a l’Autoritat

Fals testimoni

Trencament de condemna

Tinença il·lícita d’armes

Amenaces

Coaccions

DRET PENAL INTERNACIONAL

El despatx està especialitzat en dret penal internacional i actúa en procesos d’extradició, Euroordre i d’altres, amb col·laboració amb despatxos internacionals. Balaguer Bataller Advocats és membre del llistat d’advocats del Consulat General del Regne Unit a Catalunya, Aragó i Andorra així com del Consulat General d’Itàlia a Barcelona.

ÀREA DE DRET PENITENCIARI

En l’àmbit del Dret Penitenciari, Balaguer Bataller Advocats ofereix assessorament integral i intervenció activa davant de l’Administració Penitenciària així com davant dels corresponents Jutjats de Vigilància Penitenciària de tot el territori nacional.

Els principals serveis del despatx són:

– Assessorament de les possibilitats jurídiques davant d’una condemna privativa de llibertat amb l’objectiu d’evitar-la.

-Assessorament penitenciari preventiu i integral a d’altres despatxos d’advocats amb l’objectiu d’enfocar el procés penal anticipant-se fins i tot a una possible condemna.

-Preparació de l’ingrés en el centre penitenciari corresponent.

-Seguiment de l’expedient penitenciari des de l’inici de la condemna fins el llicenciament definitiu d’aquesta.

-Intervenció davant de tots els operadors jurídics vinculats (Centres Penitenciaris; Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya; Secretaria General de Instituciones Penitenciarias; Jutjats de Vigilància Penitenciària; Fiscalia de Vigilància Penitenciària, Jutjats i Tribunals ; Col·legis d’Advocats; Serveis Socials d’ Execució Penal, etc.)

-Informació a la família sobre tot allò relacionat amb la condemna i el seu compliment.

-Serveis concrets relacionats amb l’àrea de tractament a aquelles persones que ja es troben internes en un centre penitenciari com són:

-Tramitació de permisos de sortida.

-Gestió de les classificacions penitenciàries.

-Tramitació del Tercer Grau Penitenciari i la Llibertat Condicional.

– Gestió de Trasllats.

-Presentació de Recursos.

-Qualsevol tipus d’assistència jurídica davant de l’Administració Penitenciària o Centres Penitenciaris.